สังคมคนเป็นข่าว

ปศุสัตว์ สั่งด่วน ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดบรูเซลลาในแพะแกะ พื้นที่ จ.สระแก้ว

120062562

สระแก้ว – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตรวจพบโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ พื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว พร้อมกับเร่งควบคุมโรค และให้ความรู้ แนะนำการป้องกันโรคแก่เกษตรกรและผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้รายงานสถานการณ์กรณีตรวจพบโรคบรูเซลลา จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภายหลังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมแกะของเกษตรกรในเขตพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี นำส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และได้รับผลตรวจกลับมาวันที่ 11 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา พบว่า แกะในพื้นที่ดังกล่าว เป็นโรคบรูเซลลา จำนวน 4 ตัวอย่าง หลังจากนั้น ในวันที่ 13 มิ.ย.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร จึงดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างซีรัมแกะร่วมฝูงทั้งหมด จำนวน 12 ตัวอย่าง ส่งตรวจอีกครั้ง สำหรับคนที่อาจสัมผัสสัตว์ป่วย ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องวิธีการป้องกันการติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะการสัมผัสกับเมือกขณะคลอดลูกโดยตรงและบริโภคนมแพะแกะ แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หากมีอาการป่วย

นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์ได้ผลสรุปการสอบสวนโรค และมาตรการควบคุมโรค ดังนี้ โดยแกะที่พบโรคเป็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงชื่อว่า นายชัยชาญ รังผึ้ง อยู่บ้านเลขที่ 98 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และแกะที่เกษตรกรรายนี้เลี้ยงเป็นแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ จำนวน 16 ตัว จำแนกเป็นเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 12 ตัว และบริเวณจุดเกิดโรคมีโค จำนวน 20 ตัว สำหรับโรคบรูเซลลาตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2559 และในพื้นที่ดังกล่าวไม่พบรายงานการเกิดโรคมาก่อน โดยในเดือนตุลาคม 2561 เกษตรกรได้นำแกะเพศผู้ จากจังหวัดลพบุรีเข้ามาเลี้ยงใหม่ จำนวน 1 ตัว โดยไม่มีการตรวจโรคบรูเซลลาก่อนนำเข้าเลี้ยง สำหรับสาเหตุการระบาดไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เนื่องจากเกษตรกรซื้อ-ขาย แต่เกษตรกรให้ข้อมูลว่า ผู้รับซื้อส่วนใหญ่เป็นชาว จ.กาญจนบุรี และขายครั้งล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้กับชาวกัมพูชา จำนวน 80 ตัว เนื่องจากสัตว์ที่เป็นโรคดังกล่าว จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เช่น แท้งลูก ตายแรกคลอด และรกค้าง เป็นต้น ซึ่งหากมีการระบาดหนักอาจจำเป็นต้องทำลายทั้่งฝูง ตอนนี้อยู่ระหว่างกักโรคและสอบสวนโรค

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคบรูเซลลา ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 12 ก.ค.62 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาช่องทางการติดต่อและป้องกันโรคแก่เกษตรกร และประชาชนผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่ให้ได้รับทราบ พร้อมกับดำเนินการค้นหาสัตว์ป่วยที่อาจเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว หรือจนกว่าโรคจะสงบ

ดำเนินการกักแกะ 12 ตัว เป็นเวลา 60 วัน เพื่อเฝ้าระวังทางอาการ แล้วจะมีการเก็บตัวอย่างซ้ำทุก 2 เดือน และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงด้วย ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วมีการเลี้ยงแพะและแกะทั้งหมดประมาณ 4,000-5,000 ตัว ยังไม่พบการระบาดไปยังพื้นที่อื่นในปัจจุบัน.

ภาพ-ข่าว/นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram