สังคมคนเป็นข่าว

ศึกษาตามรอยพ่อหลวง ร.9

20062562-2

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนซำป่างามวิทยยาคมความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของพ่อหลวงจัดอบรมโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรานายกฤษฎา วงค์กำภู เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมด้วยนายปรีชา เสาวกุล ผอ.โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม คณะครู อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ รวม 114 คน สำหรับโครงการดังกล่าวโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 130,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่นอกห้องเรียนได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram