สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสระแก้วออกหน่วยให้บริการประชาชน ร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชน

20062562-3

( 19 มิ.ย.) ณ วัดคลองยาง หมู่ที่ 11 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการออกหน่วยของส่วนราชการ

เพื่อให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล บริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการอำเภอยิ้มออกหน่วยทำบัตรและการบริการตัดผม พร้อมทั้งยังแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจน และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกจุด ซึ่งในพื้นที่ตำบลผักขะ ได้เสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณหน้าฝาย ถึง สะพานหมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ เชื่อมกับ หมู่ที่ 9 บ้านเนินมะขาม

โดยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวไม่มีอยู่ในแผนงานของชลประทานสระแก้ว เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่โครงการชลประทานสระแก้วรับผิดชอบ ทางด้านผู้ว่าฯจึงเสนอว่าโครงการนี้สามารถของบสนับสนุนจากโครงการชลประทานสระแก้วได้ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องผ่าน อบต. และ เสนอสำนักงานจังหวัดจากนั้นจังหวัดส่งเรื่องมาที่โครงการชลประทาน ให้ทางโครงการชลประทานทำเรื่องส่งสำนักงานชลประทานที่ 9 เพื่อลงพื้นที่สำรวจออกแบบและของบประมาณต่อไป และ สำหรับแผนงานเกี่ยวกับประตูระบายน้ำคลองยาง ทางชลประทานสระแก้วได้บรรจุอยู่ในแผนงานปี 2565 งบประมาณ 100 ล้านบาท ทางผู้ว่าฯได้ให้ทางโครงการชลประทานสระแก้วทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดแผนงาน เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้เร่งรัดโครงการดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram