สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา ชูโมเดล เมืองสะอาด เปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล

21062562

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปิดตลาดนัดตั้งจุดรับซื้อขยะรีไชเคิล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สำนักงาน สถานการศึกษาและสถานการประกอบการทั่วไป โดยเป็นคนกลางในการซื้อขายแบบไม่จำกัดจำนวนมากน้อยก็นำมาขายหรือแลกเงินหรือไข่ไก่นำกลับไปใช้ในครัวเรือน จุดประสงค์ลดการทิ้งขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดตลาดนัดรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้จัดตลาดนัดรีไซเคิล ให้ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายแลกเป็นเงินหรือแลกไข่ไก่ โดยจะจัดตลาดรีไซเคิลทุกวันศุกร์แรกและศุกร์ที่3 ของทุกเดือน เวลา 07.00 -10.00 น.

ณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัด ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยในวันนี้มีประชาชน โรงเรียน ชมรม อสม. คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำขยะรีไรเคิลมาร่วมจำหน่าย

ผู้สื่อข่าว RALANEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram