สังคมคนเป็นข่าว

สมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

22062562-5

ผู้สื่อข่าว RALANEWS ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าทางเหยี่ยวสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคประชาชน) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในสถานประกอบการ งานกองทุนประกันสังคม งานกองทุนเงินทดแทน และ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

พร้อมทั้งให้ความรู้ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหัวข้อ ” คิดแบบไหน ? ..ไม่ทุจริต ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน ณ บริษัท โพลแพค จำกัด เลขที่ 98/1 หมู่ 14 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจาก สำนักงานประะกันสังจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จนท.ฝ.บุคคลบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง

Cr : ธนพัต ธนัตเจริญ
เหยี่ยวสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram