สังคมคนเป็นข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดโครงการอบรมทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล

24062562-3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดโครงการอบรมทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล
ที่ ศูนย์มวยสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดโครงการอบรมทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล

โดยได้มี สิบเอก ชัยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้มีนักเรียน ครูอาจารย์ แต่ละสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน70คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสนามมวยลุมพินีมาให้ความรู้ในการฝึกทักษะมวยไทยและมวยสากล ทั้งนี้เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2562

เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนเยาวชน พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านการกีฬามวยไทยและมวยสากล อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนมีความรักในด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้สิบเอก ชัยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการและผู้สนับสนุนโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทยนั้นนับเป็นกีฬาประจำชาติของคนไทยที่อยู่คู่กับชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน สมควรแล้วที่มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อนุรักษ์กีฬาประเภทมวยไทยให้คงอยู่คู่กับชาติตลอดไป..

ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram