สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กับ 3 ภารกิจเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ

25062562-6

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กับ 3 ภารกิจเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย พล.อ.ต.มนูธรรม เนาว์นาน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กับ 3 ภารกิจเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

ทั้งในเรื่องของปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานจัดระเบียบสังคม ทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง แรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองพลทหารราบที่ 11 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และจับกุมการกระทำผิดทั้ง 3 ข้อหลักมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการขาดล่ามผู้แปลภาษาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมาย ทำให้การดำเนินการเป็นไปไม่ 100% ของข้อมูลที่จะได้จากผู้กระทำผิด ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อหาทางดำเนินการแก้ไข

และในวันเดียวกันทางคณะได้เดินทางเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวภายในโรงงานประกอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของ บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด (สาขาบ้านโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 64/2 หมู่ 3 ถ.สิริโสธร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว พร้อมดำเนินการตรวจสอบเอกสารการทำงานของแรงงานต่างด้าวว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวของโรงงานแห่งนี้เป็นชาวเมียนมา ซึ่งผลการตรวจเอกสารและตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และทุกคนมีเอกสารการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

ด้าน พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจสอบภายในโรงงานแห่งนี้ ก็เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาของยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ที่แรงงานต่างด้าวอาจถูกล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์ได้ ดังนั้นทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ในพื้นที่ของจังหวัดเร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม และจับกุมการกระทำผิดอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดไป

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram