สังคมคนเป็นข่าว

กรมโยธาและผังเมือง ฉะเชิงเทรา เตรียมพร้อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

25062562-8

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันนี้(25มิ.ย.62)ที่ ห้องราชพฤษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

ในการดำเนินงานมีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างสมดุล ทั้งพื้นที่เมืองและชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตที่ดินพื้นที่ EEC รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจัดผังเมือเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 200 คน

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังนั้นได้มีการแนะนำ เสนอ พื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนดั้งเดิมเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำไปประกอบพิจารณาในการดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้โดยหลังจากนี้ สกพอ. และ ยผ. จะนำความคิดเห็นฯ จากการจัดเวทีมาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้สมบูรณ์

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กพอ. และ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram