สังคมคนเป็นข่าว

ชมรมผู้สูงอายุการอบรมจัดโครงการให้ความรู้การทำสมาธิ

25062562-9

ชมรมผู้สูงอายุการอบรมจัดโครงการให้ความรู้การทำสมาธิ ตามแนวทางหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอาจารย์ของพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เข้าร่วมเพื่อให้การนำหลักสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 25 มิ.ย.62 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้การทำสมาธิ พร้อมด้วยนายไผท พันธุโรทัย ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิ.ย. 2562 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้การทำสมาธิ ตามแนวทางหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอาจารย์ของพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้การทำสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 74 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนา

เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข รวมถึงเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความแตกต่าง ของสมถะและวิปัสสนา ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเดินจงกรม และการทำสมาธิ เพื่อให้จิตสงบอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram