สังคมคนเป็นข่าว

30 มิ.ย. แปดริ้วรถติดหนักมาก

26062562-2

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่าวันที่ 30มิ.ย.62 สนามสอบวัดผล กพ.คาดมีปริมาณรถจำนวนมากในเส้นทางเมืองฉะเชิงเทรา ศึกษาเส้นทางหรือหลีกเลี่ยงในเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็น
ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ก.พ.) ของสานักงาน ก.พ. ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าสอบ 19,986 คน ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 11.40 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.40 น. โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงส่งผลให้การจราจรติดขัดทุกเส้นทาง จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางต่างๆ ในวันดังกล่าว หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาการติดขัดด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.00 – 9.00 น. เวลา 11.40 – 14.00 น. และ เวลา 16.40 – 18.00 น. ทั้งนี้ จะจัดให้ดินรถทางเดียวถนนเทพคุณากรทั้งเส้น จากแยกพระยาศรีสุนทรโวหาร ผ่านหน้าวัดโสธรวารามวรวิหาร ถึงวงเวียนหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 16.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ในส่วนของผู้เข้า สอบ ก.พ. เพื่อลดปัญหาการจารจรติดขัด ให้ใช้เส้นทางการเดินรถดังแผนที่ที่แนบมา และควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนสุวินทวงศ์ เนื่องจากกำลังมีการปรับปรุงผิวการจราจร ผู้ที่จะไปสอบที่ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กรณีเดินทางโดยใช้ถนนบายพาสฉะเชิงเทราก่อนถึงแยก พล ร.11 ให้ชิดซ้าย แล้ววิ่งตรงผ่านสี่แยกไฟแดง เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสนามสอบ ไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยก เพราะจะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสนามสอบได้ สถานที่จอดรถของสนามสอบต่างๆ มีดังนี้
1.สนามสอบ รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร จอดรถได้ที่ สนามมวยและวิทยาลัยสงฆ์
2.สนามสอบ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จอดรถได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ KCC รร.ดัดดรุณี และวัดเมือง
3.สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จอดรถได้ที่ หน้าศาลากลางจังหวัด และวัดเมือง
4.สนามสอบ รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จอดรถได้ที่ วัดดอนทอง
5.สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จอดรถได้ที่ กองพันทหารช่างที่ 2
ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวก สอบ ก.พ. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-511115 และ 191

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram