การศึกษา-ศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการร่วมสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26062562-6

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ คณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดด่านสำโรง


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน ,ดร.) เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง พร้อมคณะสงฆ์วัดด่านสำโรงร่วมเจริญพระพุทธมนต์

โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์, นายธฤต สำราญเวทย์ ,นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง โรงเรียนวัดด่านสำโรง อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมในพิธี

 

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram