สังคมคนเป็นข่าว

ผู้ว่าปากน้ำ ร่วมประชุมนำแนวความคิดในการทำงานของชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดง

28062562-3

 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในการเปิดประชุมชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดง และแนะนำแนวความคิดในการทำงานของชมรมฯ   ที่ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง

โดยมีนายพูลชนะ ชมภูยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ อำเภอพระประแดง ดร.กุลชร มีสัมฤทธิ์(สจ.ช้าง) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางโสภา มีสัมฤทธิ์(รองจอย)อดีตรองนายกเทศบาลเมืองลัดหลวง นาย ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.บางครุ ต.บางจาก ต.บางพึ่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระประแดง ประธานชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดง พร้อมสมาชิกฯ ทั้ง 3 ตำบล เข้าร่วมจำนวน 300 คน

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การเปิดประชุมชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดง ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ได้รับฟังรายละเอียดต่างๆ ของชมรม ที่มีความตั้งใจทำความดี ช่วยเหลือสังคม และผู้ด้อยโอกาส ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงชีวิติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หรือการช่วยพัฒนาด้านการศึกษา รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในเขตอำเภอพระประแดง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสังคมที่เป็นมิตร สร้า งสุขร่วมกัน
โดยชมรมจะมีส่วนร่วมผลักดันและเติมเต็ม ในส่วนที่หน่วยงานราชการเข้าไปไม่ทั่วถึง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จังหวัดสมุทรปราการ ยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ทางจังหวัด ได้มีส่วนช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาละพัฒนาเรื่องต่างๆของโรงเรียนไปหลายโครงการแล้วเช่นกัน


สำหรับวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานของชมรมแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชน ต่างๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จะเดินไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาให้ คนในชุมชน เป็นคนดีและช่วยเหลือกันได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ดูแลกันและกัน และต่อยอดการพัฒนาไปสู่สังคมใหญ่ร่วมกันได้อย่างยังยืนต่อไป


จากนั้นนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับทางชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของชมรมแม่บ้านอำเภอพระประแดงอีกด้วย…

ภาพ-ข่าว / กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์              ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram