สังคมคนเป็นข่าว

สำนักทะเบียนเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 ออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการพิการ

28062562-6

นางสาวพิงพันธ์ พลรวิโรจน์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนบัตรประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางรัชนีย์ ศรีวิเชียร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสมุทรปราการ นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ ผู้ช่วยจิณณะ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางปูใหม่

และเจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ภายใต้การดูแล ของนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ


กรมการปกครอง มีนโยบายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน โดยจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้

โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-7610 ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา รวมทั้งสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการ ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน โทร 1548

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram