การศึกษา-ศาสนา

น้อมถวายความอาลัย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

28062562-7

น้อมถวายความอาลัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D.)
อดีตกรรมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มรณภาพแล้ว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘ พรรษา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram