ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา

30062562-4

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค 6
ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562

เวลา 08:30 น. เคลื่อนสรีระสังขาร ของหลวงปู่พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ จากโรงพยาบาลพะเยาถึงพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ

เวลา 09:00 น.- 16.30 น. คณะสงฆ์ สาธุชน ศิษย์ ยานุศิษย์ ถวายน้ำสรง
เวลา 11:00 น. พระสงฆ์ สามเณร ฉันภัตตาหารเพล สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
เวลา 19:00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทำบุญครบสัตตมวาร (ครบ 7วัน )
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทำบุญครบ ปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ทำบุญครบสตมวาร (ครบ 100 วัน)

เวลา 19:00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกวัน
( ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดในช่วงเวลาต่างๆติดต่อได้ที่วัด)
สำนักงานวัดศรีโคมคำโทร 054 – 411 -062 พระครู พินิต ธรรมประภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำโทร 095 -146 -5452

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram