สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง รวมพล ลูกเสือ เนตรนารี สวนสนามหน้าพระบรมนุสาวรีย์ ร.6 ในวันลูกเสือแห่งชาติ

01072562-6

วันที่ 1 ก.ค. 62 ที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกองลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองที่มาร่วมพิธี จำนวน 942 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีสวนสนาม


การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น

พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย….

 

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram