ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอท.ฉลองครบรอบให้บริการครบ 40 ปี เปิดนิทรรศการ ให้ความรู้ประชาชน ทั้ง 6 สนามบิน ทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

03072562-3

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ประตู 9-10 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทย เป็นประธานเปิด นิทรรศการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปิดให้บริการมาครบรอบ 40 ปี ทั้ง 6 สนามบินทั่วประเทศประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยมีการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 พร้อมระบบขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 ในส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ การขยายและปรับปรุงหลุมจอดอากาศยาน โดยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 ขณะที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น และก่อสร้างลานจอดอากาศยานรองรับอากาศยาน Code 3 เพิ่มอีก 3 หลุมจอด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 พร้อมนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวก โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนำมาบูรณาการสู่โลกเสมือนจริงในโครงการ Digital Ptaform เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพา เช่นสมาร์ทโฟน แท็บเลต เพื่อบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการ


ซึ่งโครงการ Digital Ptaform เปรียบเสมือนชานชาลาในสถานีขนส่งให้รถโดยสารเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท่าอากาศยานให้แก่ผู้โดยสาร โดยได้ร่วมมือกับท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน กับ ท่าอากาศยานไทย Sister Airport เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่ง Application นี้จะสามารถเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเปิดให้ผู้โดยสารดาวน์โหลดมาใช้บริการด้านตรวจสถานะ ข้อมูลเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ แนะนำเคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ พร้อมแจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน หรือบริการแผนที่อัจฉริยะในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่าง ๆ

และมีการแจ้งเตือนการจราจรแนะนำเส้นทางเลี่ยงไปยังท่าอากาศยาน ช่วยวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วยเครื่องช่วยแปลภาษา แหล่งรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าปลอดอากร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ และบริการจองต่าง ๆ เช่น ห้องรับรองภายในท่าอากาศยาน จองและเรียกรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท นอกจากนี้โปรแกรมสะสมคะแนนจากทุกการใช้จ่ายภายในท่าอากาศยานเพื่อใช้แลกสินค้าหรือบริการภายในท่าอากาศยาน
โดยภายในงานยังได้มีการจับรางวัลมอบโชคกระป๋าเดินทางให้กับผู้ร่วมงานและผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย

นายรุ่งธรรม ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram