สังคมคนเป็นข่าว

อย่าเอาพื้นที่สีเขียวไปทำโรงงานก็พอ!! รับฟังความคิดเห็นผังเมืองสระแก้ว ขีดสีม่วงเพิ่มเพียบ

03072562-5

สระแก้ว – เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้วใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ผุดพื้นที่สีม่วงเพียบ ล่าสุด พบมีการก่อสร้างและเปิดโรงงานในพื้นที่สีเขียวด้วย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริ โฮลเทลแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว โดยผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้วได้มีประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว เป็นมาตรการส่งเสริมควบคุมและชี้นำการพัฒนาสามารถดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปรับปรุงร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้รับข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดให้มีการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยมอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง และระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบรวมถึงการเสริมสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบแผนที่ ที่มีการนำเสนอผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พบว่า มีการขีดพื้นที่สีม่วงและสีม่วงอ่อนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สีม่วงใน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งมีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการขีดพื้นที่สีม่วงเพิ่มเติมไปอีกหลายกิโลเมตร ครอบคลุมวัดและเขตป่าเขาพลับพลึงทองทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ ศาลาลำดวน และวัฒนานคร ก็มีพื้นที่สีม่วงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งนั่นหมายความว่า โรงงานกำลังรุกเข้าไปในพื้นที่สีเขียวและชุมชนที่อยู่อาศัยของคนสระแก้ว แทนที่จะเปิดให้การก่อสร้างโรงงานเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ที่กันพื้นที่สีม่วงไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งล่าสุด เจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดการก่อสร้างและเปิดโรงงานในพื้นที่สีเขียวด้วย

อย่างไรก็ตาม การเปิดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จะมีการดำเนินการต่อเนื่องอีก 2 พื้นที่ คือ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ อ.วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ และคลองหาด ในวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และ กลุ่มที่ 3 พื้นที่ อ.วัฒนานคร ตาพระยา โคกสูง และอำเภออรัญประเทศ ในวันที่ 5 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ลฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518.

 

นายยุทธ นาพึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram