สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา ลงนามMOU45องค์กรร่วมมือวางแผนกำจัดขยะ

05072562-3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จับมือ 45องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น.ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนาม MOU ร่วมกันขับเคลื่อนการกำจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นรูปแบบและแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาการเพิ่มขยะในอนาคต

วันที่ 5 ก.ค. 2562 นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยกลุ่มคลาสเตอร์ ที่ 1 และลงนามเป็นประธานสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการมูลฝอย พร้อมด้วย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมลงนามในในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคลาสเตอร์ ที่ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพื้นที่ 71 ไร่ 24 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีอาคารเครื่องชั่ง อาคารคัดแยกขยะ อาคารผลิตพลังงานและสารปรับปรุงดิน อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า อาคารซ่อมเครื่องจักรกล และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ต่อมาจังหวัดให้ปรับเกลี่ย คลาสเตอร์ ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 แห่ง ในเขตพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งความประสงค์ที่จะนำขยะมูลฝอยเข้ากำจัดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 45 แห่ง ได้เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งแล้ว รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการมูลฝอยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยกลุ่ม คลาสเตอร์ ที่ 1 ให้เป็นรูปธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสะอาด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram