ข่าวประชาสัมพันธ์

น้อมกราบถวายความอาลัยการจากไป ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเมธี(โนรี) อดีตเจ้าอาวาสวัดอาษาสงครามอ.พระประแดงจ.สมุทปราการ

06072562-3

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) อดึตเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง สิริอายุ ๘๙ปี ๖๙ พรรษา (มรณภาพเมื่อเวลา 22:20น.)

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพกิตติเมธี ขึ้นสู่ศาลาการเปรียญวัดอาษาสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ำสรงศรีระสังขาร พระเทพกิตติเมธี

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระพระเทพกิตติเมธี

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

ณ ศาลาการเปรียญวัดอาษาสงคราม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram