สังคมคนเป็นข่าว

เปิดบริษัทกฎหมายและธุรกิจ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจทุกมิติ

07072562-4

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 นางสาวพรหมพรรณ ทองมี ประธานกรรมการบริหารบริษัทกฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด พร้อมด้วยนายสำราญ จันทร์เต็ม ที่ปรึกษา , นายแก่นศักดิ์ วิเศษ ที่ปรึกษา , นายชยพล ฟักสุวรรณ กรรมการผุ้จัดการ , นายชัยนันท์ ฟักสุวรรณ กรรมการบริหาร , นางสาวจุฑามาศ วิเศษ กรรมการบริหารผู้บริหารฯ ร่วมกันเปิดบริษัทกฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่เลขที่14 ซอย7 (อุดมเดช) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไตรสามัคคี จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พรหมน้ำมนต์ และได้ทำการเจิม ตามจุดต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ภายในงานต่างมีแขกผุ้มีเกียรติ อาทิ ญาติพี่น้อง ,  นายกสโมสรโรตารี่ รุ่น 105 ภาค 3330 โรตารีสากล , เพื่อนนักธุรกิจ BNI กลุ่ม LEGEND , เพื่อนโปรแกรมภาวะผู้นำ รุ่นที่ 39ของแลนมาร์ค ฟอรั่ม , รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนทนายความ ต่างมาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

นายชยพล ฟักสุวรรณ กรรมการผุ้จัดการ กล่าวว่า บริษัทได้จดทะเบียนในการให้บริการเป็นสำนักงานทนายความต่อสภาทนายความและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิสัยทัศน์และความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผู้บริหารและทีมงานวิชาชีพต่างๆ ซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ก้าวหน้าทันยุคสมัย เพื่อให้ลูกค้า ได้รับบริการที่ดี ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของทุกคน

จากนั้น นางสาวพรหมพรรณ ทองมี ประธานกรรมการบริหารบริษัทกฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด กล่าวว่า ในประเทศที่พัฒนา ดูที่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน สิทธิในการเข้าถึงการบริหารในด้านกฎหมาย เป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 40ปี ประกอบการทีมรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความตั้งใจในการพัฒนาจึงได้มีการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านกฎหมาย , เพื่อให้บริการด้านการจัดการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา , เพื่อให้บริการด้านการจัดงานและกิจกรรม ได้มีโอกาสบริหารผู้คนและสร้างความแข็งแรงเติบโตของประเทศ ต่อไป ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ เบอร์โทร 088 846 6888 ได้ตลอดเวลา…

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram