สังคมคนเป็นข่าว

เทศบาลตำบลรำมะสัก จ.อ่างทอง ใส่ใจผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ เชิดชู…ดอกลำดวน

11072562-7

วันที่ 11 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมลำไม้สัก เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลรำมะสัก จัดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ “ เชิดชู…..ดอกลำดวน ” เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ สร้างกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า เปิดโลกทัศน์แห่งการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทางเทศบาลรำมะสัก ได้กราบนิมนต์พระครูสถิตวรธรรม เจ้าอาวาสวัดราชปักษี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “ อยู่อย่างไร ให้ลูกหลานสบายใจ ”

โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ “ เชิดชู…..ดอกลำดวน ” นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก กล่าวว่า เทศบาลตำบลรำมะสัก จัดโครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 190 คน แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการ จัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง บรรยายให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ ลืมไปเลย…ว่าเคยชรา ”และภาคศึกษาดูงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ “ หอโบราณคดี เพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย “ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ ศึกษาดูงานที่ “ ไร่กำนันจุล “ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ปลาส้มกำนันจุล ที่ลือชื่อเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ รวมทั้งได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ /ผู้สื่อข่าวRAlANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram