สังคมคนเป็นข่าว

รณรงค์ประกันตนเองมาตรา 40

11072562

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ( ภาคประชาชน ) จัดประชุมให้ความรู้การทำประกันตน มาตรา 40 ให้กับผู้ทำงานอิสะระในพื้นที่ อบต.เทพารักษ์

นายชอบใจ เศษฐวัชราวาณิชย์ รองนายก อบต.เทพารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ( ภาคประชาชน ) โดยมีนายอภิสิทธิ์ อย่างกลั่น กำนันตำบลเทพารักษ์ สารวัตรกำนันและผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์ในพื้นที่ กว่า 50 คนเข้าร่วมรับฟัง
นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ( ภาคประชาชน ) เปิดเผยว่าทางชมรมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้อาชีพอิสระให้ความสำคัญเรื่องการประกันตนเองจึงจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้มาตรา 40 อายุ 15 ไม่เกิน 60 ปี นอกจากมาตรา 33 หรือประกันตนแบบมีนายจ้าง และผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีภายใน 2 ปี จะประกันตนตามมาตรา 40 ได้ เพื่อดูแลประขาชนอย่างครอบคลุม ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการนายคมสันต์ คตภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาเป็นวิทยากรพิเศษ มาให้ความรู้ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน เพือให้มีความเข้าใจตรงกัน

 

ภาพ-ข่าว / ณรงค์เดช ปันเจริญ ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram