การศึกษา-ศาสนา

 งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

17062562-6

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายธฤต สำราญเวทย์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการและให้การต้อนรับ

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธกาล ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

วิบูลย์ จิตประสพเนตร/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสุมทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram