การศึกษา-ศาสนา

อ่างทอง จัดพิธีห่มผ้าองค์พระนอนพุทธไสยยาสน์ วัดขุนอินทประมูล ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

17072562-2

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ก.ค. 2562 ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์พระนอนพุทธไสยยาสน์ ที่ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานของวัด โดยพิธีเริ่มตั้งแต่การตั้งขบวนแห่ผ้าห่มพระที่ใช้ผ้าผืนเล็กขนาด จำนวน 4000 ชิ้นมาเย็บรวมกันขนาดยาว 25 วา เมื่อทำการเย็บรวมเสร็จแล้ว ก็ทำพิธีการแห่ผ้าดังกล่าวมาเป็นขบวน ก่อนวนรอบองค์พระนอน แล้วช่วยกันชักเชือกดึงผ้าขึ้นห่มพระนอน

ซึ่งพิธีการห่มผ้าพระนอนนั้น เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยชาวอ่างทองเชื่อว่าในการห่มผ้าพระนอนนี้จะส่งผลบุญให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผลบุญส่งผลก่อให้เกิดความสุขแก่ประเทศชาติด้วย และจะจัดพิธีนี้ขึ้นในช่วงเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ

โดยในเวลาต่อมาหลังจากเสร็จพิธีห่มผ้าองค์พระนอนแล้ว ได้จัดให้มีการเวียนเทียนรอบองค์พระนอนขึ้น เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู็สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram