การศึกษา-ศาสนา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในสมุทรปราการ สืบสานประเพณีโบราณนับ 100 ปี

17072562

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 62 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2562 ที่วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ,นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางรัชนีวรรณ สำราญเวทย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวรายงานว่า ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง และวัดบางโฉลงใน กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2562 ที่วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น

สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดบางโฉลงใน ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ถือเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาของผู้ถือศีลและพุทธศาสนิกชน โดยนำดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา เพื่อพระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธีสังฆกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ต่อมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ได้เข้ามาฟื้นฟูประเพณีดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาวตำบลบางโฉลง ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และได้เปลี่ยนแปลงจากการตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา มาเป็นวันอาสาฬหบูชา ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไป

รุ่งธรรม ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram