สังคมคนเป็นข่าว

พิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2562

18072562-3

เมื่อเวลา 10.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีคุณหญิงณัฐริกา วัธนเวคินอังอุบลกุล ประธานสมาพันธ์ฯกล่าวต้อนรับ ในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน รางวัลสตรีนักธุรกิจตัวอย่าง ,สตรีนักวิชาชีพตัวอย่าง,รางวัลสตรีผู้นำธุรกิจและวิชาชีพอนุรักษ์โลกตัวอย่างประจำปี 2562

โดยมีผู้แทน UNDP สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย Mr.Renaud Meyer ,นางเพชรลดา คุณปิติลักษณ์,นางพนิดา ชอบวณิชชา , ดร.ชนม์กนก วีรวรรณ ,เครือข่ายองค์กรสมาชิกของสหพันธ์ทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงาน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณมาตลอด 35 ปี ซึ่งเป็นเสมือนการจุดประกายให้สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งตรงสู่การดำเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นทิศทางที่สร้างความมั่นคงให้แก่สตรีนักธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติและสืบสานปณิธานแนวทางของการทำงานของสหพันธ์ฯจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความ “ร่วมมือ ร่วมใจก้าวไกล ยั่งยืน” จากระดับประเทศสู่อาเซียนและสู่ระดับโลก…

 

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram