สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

18072562

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมใจกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันนี้(18ก.ค.62)ที่บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ให้มีความสะอาด สวยงาม น่ามอง ซึ่งเป็นการทำให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่นในอดีต ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาวัดในทุกๆ ด้าน เช่นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนกับวัดต้องเดินหน้าไปควบคู่กัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ในการนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้

โดยมี พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดและทำความสะอาดสถานที่โดยรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากนั้นหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram