สังคมคนเป็นข่าว

“ไทยเบฟ” จับมือ “อมรินทร์” จัดกิจกรรม School Roadshow ปลุกพลังรักการอ่าน ในโครงการ “ส่งความรู้สร้างความสุข” ปี 2

119072562-7

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ
นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเด็กและเยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าว่าไทยเบฟ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วในปีนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงร่วมกันสานต่อความสำคัญของการอ่านอย่างต่อเนื่อง

โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  School Roadshow วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแบ่งกันอ่าน แบ่งกันเล่น แบ่งกันเล่า เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่าน และเห็นประโยชน์ของการอ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้คุณครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาใส่ใจการอ่านหนังสือ กิจกรรมนี้จะเป็นอีกแรงที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกันสร้างความมหัศจรรย์แห่งชีวิตการอ่านที่จะปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนหันมาอ่านหนังสือมากขึ้น

ทางด้าน มล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข เป็นโครงการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งชมรมรักการอ่าน โดยให้จัดกิจกรรม อ่านกันวันละ 15 นาที โดยเริ่มจากโรงเรียนเป้าหมายขั้นต่ำ 50 โรงเรีย และขยายครอบคุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด ภายในเวลา 3ปี สำหรับโครงการ 2 ได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน อีกทั้งยังมีการนำชั้นหนังสือ และสมุดบันทึกรักการอ่าน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมถึงให้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีการอ่าน 15 นาทีทุกวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพลัคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นนายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนทั้ง 11 โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้หันมารักการอ่าน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และมีความสุขจากการอ่าน รวมถึงเกิดความรู้สึกอยากสนับสนุนการอ่านให้ผู้อื่น อันเป็นวิถีที่ยั่งยืนของการอ่านในสังคมไทย และยังได้ฝากถึงผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ช่วยสนับสนุนให้ทางโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

 

นายกิตตวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram