การศึกษา-ศาสนา

อบต.หนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ นำประชาชนแห่เทียนเข้าพรรษา อย่างคึกคัก!!

19072562

อบต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 ถวายวัดราษฎร์นิยมศรัทธาธรรม โดยมี นายอุดม กลิ่นพวง นายกอบต.หนองปรือเป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วย รองนายกอบต. หนองปรือ ,เลขาอบต.หนองปรือ,ปลัดอบต.หนองปรือ,รองปลัดอบต.หนองปรือ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานอบต.หนองปรือ,คณะครู,นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภุมิและประชาชนชาวตำบลหนองปรือ กว่า 500 คน ร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษารวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวตำบลหนองปรือ ให้มาร่วมกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

ภาพ – ข่าว / ณรงค์เดช ปันเจริญ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram