สังคมคนเป็นข่าว

TOT.พาเยาวชนในโครงการ TYC Yong Club ชุมชนบ้านบางเพรียง ชุมชนบางน้ำผึ้ง นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ “ปลูกจิตอาสา ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ

120072562-3

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (20 ก.ค.62) ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู) อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกจิตอาสา ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดโดยบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสมจิตต์ ธีระโชติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เยาวชนจากโครงการ TYC Yong Club ชุมชนบ้านบางเพรียง ชุมชนบางน้ำผึ้ง กว่า 250 คน เข้าร่วมในงาน

โดยนายชาติชาย ได้กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดชึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ร่วมด้วยทั้งสิ้น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกของนักเรียน เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผมขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และฝากให้เยาวชนช่วยกันถนัดถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อโลกเราจะได้น่าอยู่ตลอดไป

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram