สังคมคนเป็นข่าว

อบต. วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา

21072562-3

19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็นเป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โดยมี นางนาตยา สันติวรกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีท่านไลออนส์ชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช ที่ปรึกษาโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ได้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ซึ่งเปรียบเสมือน มรดกของพ่อ จึงได้มุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงมีพระราชปรารภ การเรียนรู้เรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ทุกคนควรมีโอกาสที่จะศึกษาเมื่อต้องการ หรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาอ่านโดยสะดวก

 

จึงมีพระราชดำรัสให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชน โดยเฉพาะยามที่มีปัญหาขาดแคลนครูและที่เล่าเรียน ทางโรงเรียนฯจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อเผยแพร่และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้ยั่งยืนต่อไป

โดยในกิจกรรมมีโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ห้องสมุดมีชีวิต ห้องวิทยาศาสตร์หรรษาและซุ้มกิจกรรมด้านวิชาการ อาหาร ทักษะอาชีพ ภายใต้แนวคิด “เดินตามพระราชา ศึกษาตามสารานุกรม”

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระบุรี

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram