สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พุทธศักราช 2562

21072562-4

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ก.ค.62 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ คลองชายทะเล ตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง ฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณคลองชายทะเล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น ดังปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

รุ่งธรรม ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram