สังคมคนเป็นข่าว

ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

25072562-3

วันนี้(25 ก.ค.62) เวลา 16.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สป นายอำเภอเมือง ฯ คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และนำเจริญจิตตภาวนา เป็นเวลา 68 วินาที

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

รุ่งธรรม ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram