สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสระแก้วปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26072562-11

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้ ณ อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง หมู่ 2 บ้านหนองขาม ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้านประมงและทรงมีพระเมตตา เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ จังหวัดสระแก้วจึงได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เทศบาลตำบลบ้านด่าน จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง แห่งนี้ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200000 ตัว

โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นางพัฒนา รัตนธรรม นายก อบต.ท่าข้าม นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดสระแก้ว นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านด่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. นายกเทศมนตรี ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ให้การต้อนรับ

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว พันธุ์ปลากระแห และพันธ์ปลาสวาย ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแห่งนี้ การปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งทำกินของประชาชนในพื้นที่ ช่วยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้สำหรับให้ชาวบ้านได้บริโภค ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram