สังคมคนเป็นข่าว

ชายแดนถกปัญหาชาวเขมรลอบตัดไม้ในไทยและการลักลอบนำรถ จยย.ข้ามแดน

26072562-2

ประชุมระดมปัญหาพื้นที่อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไทย-กัมพูชา ระดับพื้นที่อำเภอชายแดน พื้นที่ติดต่อกันระหว่างอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และอำเภอทมอพวก อำเภอสวายเจก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ยังพบปัญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้ตามแนวชายแดน และการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ อำเภอทมอพวกและ อำเภอสวายเจก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา จำนวน 110 คน แยกเป็น ฝ่ายไทย จำนวน 57คน ฝ่ายกัมพูชา จำนวน 53 คน ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงสายมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้นำชุมชน คอยต้อนรับ และศึกษาดูงาน จากนั้นคณะทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ได้เดินทางไปร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายที่มีความจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาจึงจะสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา ,พ.ต.อ.สมชาย สารชน ผกก.สภ.บ้านทัพไทย ,พ.ต.ท.อำนาจ ยิ้มเนียม รอง ผกก.สภ.ตาพระยา และหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายในอำเภอตาพระยา ปลัดความมั่นคงของอำเภอฯ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ทั้งหมด รวม 57 คน ส่วนฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย นายเดียบ ชวน นายอำเภอทมอพวก ,นายเลือง โซ๊ะเพี๊ยะ นายอำเภอสวายเจก และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกฝ่ายทั้งสองอำเภอ ของจังหวัดบันเตียเมนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ฝ่ายกัมพูชาหยิบปัญหามาหารือก่อน ดังนี้ 1.ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง 2.ปัญหาการระบาดโรคอหิวาต์ฯ(ไวรัส)ในสุกร 3.ปัญหาโรคไข้เลือดออก 4.ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 5.ปัญหาการข้ามแดนของชาวกัมพูชา ซึ่งมีการลักลอบเข้ามารับจ้างทำการเกษตรตามแนวชายแดนบ้าง หากมีการจับกุมก็ขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายไทยดำเนินการอย่างมีมนุษย์ธรรม ตามสิทธิมนุษย์ชน โดยมีล่ามคอยแปลภาษาในที่ประชุม

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า ปัญหาทางด้านอำเภอตาพระยาที่ฝ่ายไทยพบก็คล้ายกันและเหมือนกันกับทางกัมพูชา เรื่องโรคติดต่อด้านพืช และเนื้อสัตว์ แต่ก็ได้แลกเปลี่ยนหารือพอสมควรแล้ว จึงขอฝากปัญหาให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้ช่วยกันป้องกันและห้ามปราม 1.เรื่องลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน เพราะทราบข่าวว่า มีราษฎรฝั่งกัมพูชา แอบข้ามแดนมาลักลอบตัดไม้เป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ไทยเขตแนวชายแดน 2.การลักลอบนำเข้ารถจักรยานยนต์ ให้ช่วยระวังป้องกัน หากพบเจอ ขอความกรุณา จับกุมนำคืนเจ้าของ ฝั่งไทยด้วย รวมถึง และเรื่องยาเสพติด ก็ขอให้ทางฝั่งกัมพูชา ช่วยระวังป้องกัน ดำเนินการจับกุมและแจ้งเบาะแสฝ่ายไทยให้ทราบด้วย

จากนั้น นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา ได้กล่าวสรุปในที่ประชุม ว่าได้หารือหลายเรื่องหลายประเด็น บางเรื่องก็ค่อย ๆ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข บางเรื่องเล็กๆน้อยๆ ทั้งสองฝ่าย ตกลงเข้าใจตรงกันแล้ว ก็คงดำเนินการไปตามที่ประชุมได้หารือกันวันนี้ หากมีปัญหาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ยิบมาหารือกันวันนี้ก็ไว้เอามาหารือกันในการประชุมคราวหน้าต่อไป จากนั้น ผู้เข้าประชุมได้รับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหารโรงแรมอินโดจีน แล้วแยกย้ายกันเดินทางกลับ.

นายยุทธนาพึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล-อนันชัย พูพิลึก

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram