สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง สีสันแจกปิ่นโตรักษ์โลกช่วยลดถุงพลาสติกในงานตัวแทนภาคกลางร่วมเสวนา พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26072562-5

วันที่ 26 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง สืบเนื่องจากนโยบายของคณะรัฐบาล(คสช.)ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงมีมติให้ยกระดับสถานบันพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมี 17 วิทยาเขต และ 13 โรงเรียนกีฬา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พร้อมยกเลิก พรบ.การพลศึกษา ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาและการศึกษาจัดการเสวนา”พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” โดยมี ผอ.วันดี อิศรางกรู ณ อยุธยา ผอ.กกท.สระบุรี, ผอ.มาด๊าด ทองท้วม ผอ.กกท.อ่างทอง, ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดี ม.กีฬาอ่างทอง ,ผอ.สมศักดิ์ กลับหอม ผอ.รร.กีฬาอ่างทอง , ผอ.ศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผอ.กกท.พระนครศรีอยุธยา และว่าที่ร้อยตรีสกล เจริญวงค์ ผอ.กกท.ลพบุรี ร่วมกันเสวนาถึง”พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”ว่าผลดีผลเสียของ พรบ.ดังกล่าว

ซึ่งในวงเสวนามีการซักถามความเป็นไปในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมถึงการแต่งตั้งอธิการบดี และการขยายคณะเรียนตามระบบมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยระบบการบริหารส่วนราชการมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ท่ามกลางผู้ร่วมฟังการเสวนาที่ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 200 คน ซึ่งหลังเปลี่ยนผ่าน”พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”ครบ 180 วัน(18พย.62)จะมีการสรรหาอธิการบดี โดยมีปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ,ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยละนวัตกรรม ,ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 80 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งจำนวน 4 คนเป็นกรรมการ เพื่อเห็นชอบเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯแต่งตั้ง

หลังจากจบการเสวนา ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกีฬาอ่างทอง ได้มีการแจกปิ่นโตรักษ์โลก เพื่อให้ใส่กับข้าวใสของกิน แทนการใส่ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและเป็นการลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง โดยปิ่นโตที่แจกนั้นทั้งมีสีสันสวยงามโดยผู้ที่เข้าร่วมที่ได้รับปิ่นโตก็ยิ้มกันหน้าชื่นตาบานกันไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram