สังคมคนเป็นข่าว

คุมประพฤตินำผู้กระทำผิดร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ ร.10

26072562-9

กรมคุมประพฤติฯ นำผู้กระทำผิดที่ศาลสั่งแล้ว เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ ร.10 วอนให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปกรณ์ นรโคตร หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำผู้กระทำผิดในคดีประมาท เสพยาเสพติดและเมาแล้วขับ เกือบ 20 ราย ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ราชการต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานของรัฐ และวัดวาอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยทางสำนักงานจะนำบุคคลที่ถูกศาลมีคำพิพากษาในคดีโทษขับรถประมาท เมาแล้วขับ และคดีอื่น ๆ ที่ศาลสั่งแล้วโดยให้คุมประพฤติตามระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่หน่วยงานราชการของรัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ด้วย

นายปกรณ์ นรโคตร หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า บุคคลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการคุมประพฤติ จะต้องเข้าร่วมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ซึ่งผู้ถูกควบคุมการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ถือว่า บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ก้าวพลาด และไม่ได้เป็นอาชญากร เพียงแค่ทำผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้วจะจัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์เป็นประจำทุกเดือน ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด เก็บขยะกวาดใบไม้ ลอกคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อให้ครบชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เราพยายามให้กำลังใจ ให้ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เขาหลุดพ้นเงื่อนไขของการคุมประพฤติในคดีที่กระทำความผิด ซึ่งจะต้องอยู่ในความดูแลของสำนักงานเป็นเวลา 1 ปี ในระหว่างที่มีโทษรอลงอาญา ดังนั้น หากไปกระทำผิดซ้ำอีก ศาลสามารถบวกเพิ่มโทษได้อีก การนำเข้าร่วมบริการสังคมแบบกลุ่ม จึงช่วยให้บุคคลเหล่านี้มองเห็นคุณค่าของตนเอง อย่างน้อยจะช่วยกระตุ้นเตือนตนเองว่า จะไม่กระทำผิดซ้ำอีกที่ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการดำรงชีวิต โดยทุกคนที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมที่จะทำความดีเพื่อถวายให้กับแผ่นดิน แม้จะก้าวผิดพลาดก็อยากขอให้สังคมให้โอกาสกับบุคคลที่ผิดพลาด และสุดท้ายบุคคลเหล่านี้ก็ต้องกลับคืนสู่ชุมชนและชุมชน จึงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาทุก ๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดของเด็ก การกระทำผิดของผู้ใหญ่ หรือเรื่องปัญหายาเสพติด จึงอยากให้สังคมเป็นกำลังใจให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป.

นายยุทธนา พึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram