สังคมคนเป็นข่าว

ปลูกป่าสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชาจับมือปลูกป่าแนวชายแดนสร้างผืนป่าอาเซียน จ.สระแก้ว

26072562

ทางการไทย-กัมพูชา 1,200 คน จับมือร่วมกันปลูกป่าตามแนวชายแดนโครงการสร้างผืนป่าอาเซียน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเชื่อมโยงผืนป่าของราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นป่าผืนเดียวกัน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 25 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานร่วมกับ พล.อ.แอก ซ็อมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดนในโครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเชื่อมโยงผืนป่าของราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นป่าผืนเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ซึ่งกองกำลังบูรพาและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1 ร่วมกันดำเนินการ โดยมี พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ส่วนราชการไทย ส่วนราชการกัมพูชา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เชื่อมโยงผืนป่าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม, ผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม 05, ผู้ใหญ่บ้านเขาช่องเเคบ และผู้ใหญ่บ้านเขาดิน, มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเขาช่องแคบ, โรงเรียนบ้านเขาดิน, โรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 05 และ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม จัดนิทรรศการอนุรักษ์ผืนป่าอาเซียน, ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ไก่ป่าตุ้มหูขาว 40 ตัว, ปลูกต้นไม้ เนื้อที่ 40 ไร่ แบ่งเป็น ไม้พะยูง, ไม้สัก, ไม้ประดู่ และโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ โดยชุดร่มบินกองกำลังบูรพา ด้วย

พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า การปลูกป่าครั้งนี้ ทุกภาคส่วนตั้งแต่ฝ่ายทหาร จังหวัด และทางการกัมพูชา มาร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดพื้นที่ตามแนวชายแดนถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนาน ซึ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงในด้านอื่น ๆ ไปด้วย ถือว่า เป็นความสำคัญของทั้งสองประเทศผ่านโครงการปลูกป่าอาเซียนและนำไปสู่ความสงบสุขตามแนวชายแดนต่อไป

นายยุทธนา พึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram