ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562

27072562-6

เมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว  คุ้งบางกระเจ้า  ของอำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วย  นาวิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์  นายอำเภอพระประแดง  และนายสำเนาว์  รัศมิทัต  ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกระเจ้า  และตัวแทนแต่ละตำบลทั้ง 6 ตำบล  ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า  เพื่อจุดประกายผุดแหล่งท่องเที่ยว  เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกระเจ้า  รวมทั้งทางปั้นจักรยาน  ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงถึงกัน  รวมถึงของดีในแต่ละตำบลโดยกำหนดจัดงาน  “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกระเจ้า”  ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562  ณ  ลานเอนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่บางกระเจ้ามากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุ่มชนที่ประกอบการในท้องถิ่น  โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนายกระดับ  ปลูกฝัง  ให้ชุมชนท้องถิ่นของอำเภอพระประแดง  รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวิถีชุมชนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับคุ้งบางกระเจ้า  ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้ง  6  ตำบล  ได้แก่  ตำบลบางน้ำผึ้ง  ตำบลทรงคนอง  ตำบลบางกระเจ้า  ตำบลบางกระสอบ  ตำบลบางยอ  และตำบลบางกอบัว  ในพื้นที่ป่ากระเพาะหมูแห่งนี้  ซึ้งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามา  ก็จะเจอกับแหล่งโอเอซิสขนาดใหญ่  คุ้งบางกระเจ้ามีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมาย  อาทิ  เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์  ตลาดบางน้ำผึ้งแห่งนี้  บ้านธูปหอมสมุนไพร  พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย  บ้านลูกประคบธัญพืช  จุดชมหิ่งห้อย  โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ   รวมถึงสวนป่า  และสวนผลไม้ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ของทั้ง  6  ตำบล  ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่กระเพาะหมูแห่งนี้ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ภายในงานจะมีการจัดการแสดง  นิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง  6  ตำบล  ไว้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่เดียวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกระเจ้าอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งมีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแก่นักท่องเที่ยวและผุ้เข้าร่วมงาน  พร้อมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า  การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  อันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวพระประแดงอีกด้วย

พบกับงาน  “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกระเจ้า”  26-30  กรกรฎาคม 2562  ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  และสามรถมาเที่ยวชมความสวยงามร่มรื่นของธรรมชาติ  สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดได้ทุกวัน  ที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

พิษณุ ศรีรุ่ง/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram