สังคมคนเป็นข่าว

เหล่าลูกเสือจังหวัดอ่างทองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

28072562-2

 

วันที่ 28 ก.ค.62 ที่บริเวณสนามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดยมีเหล่า ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา จากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี 600 คน ภายในกิจกรรมได้มีการแจกใบประกาศนียบัตร ให้กับกองลูกเสือโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง ที่ได้เข้าร่วมเดินสวนสนาม

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า ในการจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อฝึกฝนให้ทุกคนมีความสามัคคี มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และยึดหมั่นในประเพณีอันดีงาม ให้คนในชาติอดทนเข้มแข็ง มีจิตอาสาต่อสังคมส่วนรวม จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram