สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง อำเภอโพธิ์ทองเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

28072562-6

วันที่ 28 ก.ค.2562 ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล,นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ,นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก นางรัชนี ปกป้อง สมาชิกสภาจังหวัด, ปลัดอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง, สถานีตำรวจภูธรรำมะสัก, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จากตำบลรำมะสัก เข้าร่วมพิธี
นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก กล่าวว่า โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

อีกทั้งเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย

โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลรำมะสัก จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล อาทิ การจัดพิธีปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทาน โดยในกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มีนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม
รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ อ่างทอง/087-4276382

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram