สังคมคนเป็นข่าว

รองผู้ว่าอ่างทองเปิดงาน กตัญญู บูชาคุณ ณ วัดช้าง เพี่อเป็นการแสดงความกตัญญู บูชาคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

30072562-2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน กตัญญู บูชาคุณ ณ วัดช้าง (ช้างให้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ทางคณะศิษย์วัดช้าง จัดขึ้นเป็นปีแรก ด้วยสำนึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย จึงร่วมกันจัดงานกตัญญู บูชาคุณ เพี่อเป็นการแสดงความกตัญญู บูชาคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

 

พระครูสุวัฒน์วรกิจ ( สุพจนฺ สุวัจจโน )เจ้าอาวาสวัดช้าง ( ช้างให้ ) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วัดช้าง ( ช้างให้ ) เดิมสถานที่ตั้งวัดแห่งนี้มีฝูงช้างป่าอาศัยพักและลงเล่นน้ำ ในสมัยสุโขทัยพระฝ่ายอรัญวาสี มาแวะพักผ่อนเป็นประจำ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักถวายพระ ช้างจึงให้ที่โดยหลีกไป จึงเรียกวัดนี้ว่า วัดช้างให้ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.1845 ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2128 มีการสู้รบที่ทุ่งบางแก้ว พระราชมนู แม่กองระวังหน้า ได้ใช้วัดช้างให้ เป็นที่ตั้งทัพ 10,000 นาย ส่งกองทหารออกลาดตระเวนดูกองกำลังของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ แม่ทัพหน้าพม่า โดยใช้การรบแบบกองโจรครั้งแรกของชาติไทยและได้รับชัยชนะ

สมเด็จพระนเรศวรทรงโปรดให้นำพระราชทรัพย์เป็นทองคำมาปฏิสังขรณ์วัด ต่อมาหลังเปลี่ยนแผ่นดิน พระราชมนูได้ลาออกจากตำแหน่ง สมุหกลาโหม มาบวชที่วัดช้างให้แห่งนี้และได้สร้างวิหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชมนูหรือหลวงพ่อเพ็ชร ได้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุขัย ชาวบ้านและลูกศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อเพ็ชร รูปทรงกลม ( ระฆังคว่ำ )สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้หน้าวิหารวัดช้างในปัจจุบัน

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู่สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram