สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งทึ่ 4/2562)

02082562-10

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ส.ค.62 ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทันพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งทึ่ 4/2562)

โดยมี นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ และมีกำนันพุฒิพงศ์ สร้อยจำปา กำนันตำบลแพรกษา กล่าวรายงานประวัติตำบลแพรกษา และสภาพการปกครองท้องที่ โดยมี นายอิม แพรหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา กล่าวบรรยายสรุปสภาพปัญหาของพื้นที่ตำบลแพรกษ และนายอัครภูมิ สมแสงเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ใหักับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มงิสาหกิจชุมชน ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมน ดีเด่น รางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ดีเด่น รางวัลเกษตรกรดีเด่น รางวัลสาขาอาชีพทำสวน ดีเด่น รางวัลเกษตรกร ดีเด่น รางวัลสาขาอาชีพไร่นาส่วนผสม ดีเด่นตลอดจน กลุ่มแม่บ้านเกษตกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษา จากนั้น นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่มีฐานะอยากจน อีกจำนวน 150 ชุด

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรากาา และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ การ ให้บริการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ชีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการทำหมันหมา แมว และบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อีกจำนวนมาก สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ

โดยบรรยากาศภายในงาน มี นายธฤต สำราญเวทย์ นายชัยพจน์ จรูนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และพ่อค้า ประชาชน ชาวตำบลแพกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็น จำนวนมาก

วิบูลย์ จิตประสพเนตร/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram