สังคมคนเป็นข่าว

กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ ๔ โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

05082562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ ๔ โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จริยธรรมของสื่อ ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี โดยมีนางบุญรัตน์ กองทอง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค กล่าวรายงาน จากกรณีเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวม ๑๓ คน ได้เข้าไปในบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นที่สนใจไปทั่วโลก มีทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ๑,๓๑๘ คน เข้ามารายงานข่าว มีทั้งผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต และสื่อสารมวลชน อันเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับการรายงานข่าว รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ

จึงได้จัดโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ ด้านแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.

กรมประชาสัมพันธ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน ได้ดำเนินการยกร่างแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต จัด Focus Group กลุ่มหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มบรรณาธิการ และกลุ่มผู้สื่อข่าว จัดทำเป็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โดยกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือฯ จำนวน ๖ ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา กาญจนบุรี ขอนแก่น และพิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ ๔ ในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนสื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จำนวน ๑๑๐ คน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร นนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี อยุธยา สมุทรสงครามสระบุรี และนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตและสื่อมวลชนในทุกภูมิภาคของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตให้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น

 

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สือข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram