สังคมคนเป็นข่าว

สโมสรโรตารีสำโรง ร่วมกับโรงพยาบาลบางบ่อจัดโครงการ “แก้วตาโรตารี”ตรวจ ตัดแว่น ให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงวัย พร้อมคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก เข้ารักษาต่อ

06082562-8

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สโมสรโรตารีสำโรง นำโดย นย.วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 22 ไพโรจน์ สิริวรวิทย์ อดีตนายกสโมสร ผดุง เหลืองทอง ,อดีตนายก,สมาชิกโรตารีสำโรง ร่วมโครงการ “แก้วตาโรตารี” ตรวจสายตาและตัดแว่นให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา ในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลด่านสำโรง รวมทั้งสิ้นจำนวน 160 คนเข้ารับบริการ

โดยนายกวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล นายกปีบริหาร 2562 – 2563 กล่าวว่า สโมสรโรตารี่สำโรงใต้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สำโรงและพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการมากว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้น 6 แนวทางตามเจตนารมณ์ของโรตารีสากล เรื่องการป้องกันและต่อสู้โรคร้าย การศึกษา อนามัยแม่และเด็ก น้ำเพื่อชีวิตและสุขอนามัย เศรษฐกิจชุมชนและขจัดความขัดแย้งสร้างสันติภาพ ทางสโมสรได้ดำเนินกิจกรรม อาทิเช่นโครงการแก้วตาโรตารี่ โครงการน้ำดื่มเพื่อชีวิต โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญต่างๆ โครงการบริจาคโลหิตและโครงการอื่นๆอีกมากมาย สำหรับโครงการแก้วตาโรตารีในวันนี้ ทางโรงพยาบาลบางบ่อได้มาร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อเข้าทำการรักษาต่อไป โดยคาดหวังว่าปีนี้สามารถจะคัดกรองผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคต้อกระจกและทำการรักษาได้จำนวน 100 ท่าน

รุงธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram