สังคมคนเป็นข่าว

จัดงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562

06082562

วันที่ 6 ส.ค.62 จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 5 และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เป็นการย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2449 เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นจังหวัดอ่างทองในพื้นที่ 3 อำเภอ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2449 ทรงเสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง ที่วัดป่าโมกวรวิหาร จากนั้นวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2449 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ด้วยขบวนเรือพระที่นั่งถึงอำเภอเมืองอ่างทอง ทรงฉายพระรูป และซื้อของที่ตลาดอ่างทอง ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2449 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไชโยวรวิหาร ซึ่งนับถึงวันนี้ครบ 113 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ไม่ให้ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและผู้ที่จะมาเที่ยวชมภายในงาน พร้อมใจแต่งกายชุดไทย เพื่อรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีเปิดนิทรรศการรำลึกฯ รัชกาลที่ 5 , รัชกาลที่ 9 ,รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายย้อนยุคมาเที่ยวงาน “รำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562 เพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยกัน

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ /ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram