ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวจัดงาน “สัตว์น้ำไทย”/2019 (Thai Agua Egua 2019)

108082562-4

งานแถลงข่าวจัดงาน “สัตว์น้ำไทย”/2019 (Thai Agua Egua 2019) โดยนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสมประสงค์ เนตรทิพย์รองนายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณอุดร ส่งเสริมอุปนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทยจังหวัดระยอง คุณสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย คุณพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงพันธุ์ปลานิลชลบุรี คุณศุภัคกิจทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน คณะผู้จัดงานร่วมแถลงข่าว ณ. โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟฉะเชิงเทรา สมาคมกุ้งตะวันออกไทยร่วมกับชมรมฯและสมาคมฯในภาคตะวันออก ร่วมกันจัดงาน สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจในประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไประดับโลก และเป็นการสร้างความสามัคคีในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

โดยงานสัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019 ) ได้แบ่งส่วนของงานออกเป็น 3 งานส่วนหลัก ดังนี้
1 งานสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้เกษตรกร
2 เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้ค้าปัจจัยการผลิตทั้งลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ
3 งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram