สังคมคนเป็นข่าว

กฟผ.นำความรู้มอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ที่มาชมนิทรรศการในงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5

10082562

วันที่ 10 ส.ค. 62 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาล จำนวน 400 คน เดินทางมาชมนิทรรศการในงานรำลึกประพาสต้นรัชกาลที่ 5 โดยเข้าชมนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 , รัชกาลที่ 9, รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการของหน่วยงานราชการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์โครงการฯให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้นักเรียนได้รับทราบว่านายไชยา ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานรำลึกประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ของจังหวัดอ่างทอง จัดนิทรรศการกำเนิดไฟฟ้าไทย ( สมัยรัชกาลที่ 5 ) ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่มาชมนิทรรศการอีกด้วย

นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้กล่าวว่า การที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้มีการเล่าประวัติให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงว่า ไฟฟ้านั้นได้เข้าประเทศไทยครั้งแรกคือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากประวัติแล้ว ทางโครงการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ก็ได้นำกิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเพื่อไปประยุกต์ใช้ในบ้านเรือนของตัวเองเพื่อเป็นการปลูกฝั่งการใช้พลังงานอย่างประหยัดต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram