สังคมคนเป็นข่าว

สโมสรโรตารีสำโรงร่วมกับ 10 สโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ปีที่ 8

13082562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา 10 สโมสรในพื้นที่สมุทรปราการ ได้แก่ สโมสีโรตารีสำโรง,สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ,สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย ,สโมสรโรตารีเอราวัณ ,สโมสรโรตารีเทพารักษ์ ,สโมสรโรตารีลัดหลวง ,สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ,สโมสรโรตารีบางบ่อ ,สโมสรโรตารีบางพลี และสโมสรโรตารีพระประแดง นำโดย ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย อดีตรองนายกอบจ.สมุทรปราการ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 22 ไพโรจน์ สิริวรวิทย์ นายกสโมสรโรตารีสำโรง วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล , นายกสโมสรโรตารีต่างๆ อดีตนายกฯ,ตัวแทนสมารโรตารีในพื้นที่สมุทรปราการ คณะครู นักเรียนจำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8 ณ สถานตากอากาศ บางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 เนื่องด้วยสโมสรโรตารีสำโรงได้ริเริ่มและดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีเจตนาอย่าแข็งขัน ต่อเนื่อง และได้ปลูกป่าชายเลน ต้นโกงกางมาแล้วกว่า 15,000 ต้น ในระยะเวลา 8 ปี และในปีนี้ สโมสรโรตารีสำโรงร่วมกับ 10 สโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในการดำเนินกิจกรรมนี้ โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกางเป็นจำนวน 1500 ต้น ในปีนี้ได้กำลังสำคัญจากสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอุทิศ ซึ่งเป็นเยาวชนในการอุปถัมภ์ของโร ตารีสำโรง มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

โดยนายกสโมสรโรตารีสำโรง วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล กล่าวว่าสโมสรโรตารีสำโรง ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สำโรง และ พื้นที่อื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้น 6 แนวทางตามเจตนารมม์ของโรตารีสากลในการเน้นเรื่อง การป้องกันและต่อสู้โรตร้าย การศึกษา อนามัยแม่และเด็ก น้ำเพื่อชีวิตและสุขอนามัย เศรษฐกิจชุมชน และ ขจัดความขัดแย้งสร้างสันติภาพ สโมสรโรตารีสำโรงมีเจตนาที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างแน่วแน่ใน 6 แนวทาง อาทิเช่น โครงการแก้วตาโรตารี โครงการน้ำดื่มเพื่อชีวิต โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกรียติวันแม่แห่งชาติ โครงการบริจาคโลหิต และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

และการร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่โรตารีให้ความสำคัญ และ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเรา ในการปลุกป่าชายเลนทำให้สัตว์น้ำได้มีที่อยู่อาศัย เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และโรตารีจะร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อๆไป

รุ่งธรรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram